Báo Giá Sản Phẩm.!

Hệ thống báo giá được cập nhập theo tháng. Xin vui lòng đăng ký hệ thống gửi Email báo giá. Chúng tôi sẽ gửi bảng giá mới nhất cho bạn.

Xin vui lòng điền thông tin chính xác. Chúng tôi sẽ cập nhập bảng giá thông qua Email hoặc Số điện thoại của bạn

Chọn Sản Phẩm Cần Báo Biá
Chọn sản phẩm
  • Báo giá sản phẩm mực
  • Báo giá sản phẩm tôm đông lạnh
  • Báo giá sản phẩm cá
Số điện thoại liên lạc
mực khô