Cập nhập bảng giá thủy sản hải phòng hôm nay

Truy cập hàng ngày để cập nhập bảng giá thủy hải sản tại thị trường hải phòng

Sản phẩm

Giá / kg

Cập ngày

Thành phố

Tôm sú 20 con

390.000

05/01/2021

Hải phòng

Tôm sú 30 con

270.000

08/01/2021

Bạc Liêu

Tôm sú 40 con

210.000

08/01/2021

ĐBSCL

Tôm đất

140.000

08/01/2021

Cà Mau

Cua Gạch

330.000

08/01/2021

Kiên Giang

Cua Thịt

180.000

07/01/2021

Kiên Giang

Tôm thẻ 80 con

125.000

07/01/2021

Hải PHòng

Tôm thẻ 100 con

110.000

08/01/2021

Hải PHòng

Tôm Hùm Bông

1.800.000

07/01/2021

Hải PHòng

Tôm Hùm Tre

800.000

08/01/2021

Hải PHòng

Cá Tra tại ao

Cell
Cell
Cell

Cá Rô Phi

Cell
Cell
Cell

Cá Lăng

Cell
Cell
Cell

Cá Diêu Hồng

Cell
Cell
Cell

Cá Trắm

Cell
Cell
Cell

Cá Lóc

Cell
Cell
Cell

Cá Quả

Cell
Cell
Cell

Cá Chim Trắng

Cell
Cell
Cell

Cá Mòi

Cell
Cell
Cell

Cá Lục Gai

Cell
Cell
Cell

Cá Hồng Phèn

Cell
Cell
Cell

Cá Thác Lát

Cell
Cell
Cell

Cá Vược 

Cell
Cell
Cell

Cá Song

Cell
Cell
Cell

Ếch

Cell
Cell
Cell

Ba Ba

Cell
Cell
Cell

Cua Đinh

Cell
Cell
Cell

Mực Ống

Cell
Cell
Cell

Mực Mai

Cell
Cell
Cell

Mực Trứng

Cell
Cell
Cell

Mực Sim

Cell
Cell
Cell

Mực Ống Đông Lạnh

Cell
Cell
Cell

Mực Nhập Khẩu

Cell
Cell
Cell

Tôm Sú Đông Lạnh

Cell
Cell
Cell

Nội dung bảng giá mang tính chất tham khảo. Được cập nhập từ nguồn thương lái khác nhau. Nếu bạn biết giá cả những sản phẩm trên, Xin vui lòng gửi vào email: [email protected]